Personel

dr Bogdan Mankiewicz – lekarz rodzinny I pediatra

dr Marcin Strumiłło – lekarz rodzinny

Agnieszka Czerwińska – pielęgniarka

Elżbieta Kubicka – położna

Magdalena Dziuda – rejestratorka