Całodobowa informacja dla Pacjentów

w dni powszednie od 8 do 16

  • tel. 194 88

  • tel. 42 194 88 - dla ubezpieczonych spoza Łodzi


w dni wolne od pracy i święta oraz w dni powszednie od 16 do 8
bezpłatna infolinia "Info-Medic":

  • tel. 800 133 773

 

Pod w/w numerami można uzyskać informacje dotyczące:

  1. Zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, także o miejscach udzielania pomocy w nocy, weekendy i święta.
  2. Zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  3. Miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  4. Zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  5. Liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej.
  6. Dowodów ubezpieczenia, wysokości składki, zasad uzyskania EKUZ.
  7. Zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych infolinii.

Rzecznik praw pacjenta: 42-275-41-44

***
W nagłych wypadkach dzwonić do:
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
TELEFON 999
lub  NUMER ALARMOWY 112